Hadits Arbain Nawawi

Kajian Hadits Arbain An-Nawawi

Memahami hadits adalah bentuk dari kehati-hatian kita dalam beramal shaleh yang betul-betul disandarkan atas perbutan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.

Hadits arbain nawawi adalah salah satu bentuk kumpulan hadits yang berjumlah 42 hadits yang mencakup seluruh kehidupan manusia dari tauhid sampai akhlak berhubungan dengan manusia. Kumpulan hadits arbain nawawi ini tidak hanya disertai text asli (arab) beserta artinya tapi juga dilengkapi dengan pemahaman yang terkandung dalam hadits ini. Semoga tulisan ini dapat menjadi lantaran buat kita semua memahami hukum dan ketentuan langsung pada sumbernya yatu hadits.

Harapan besar kami kumpulan hadits ini akan akan menjadi stimulus untuk kita semua agar memahami dan mempelajari kitab-kitab atau buku-buku hadits yang lebih lengkap dan banyak. Seperti hadits hadits Sahih Bukhari.

Terus dan senantiasa berdzikir dengan mengucapkan
سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ
Subhanallah wa bihamdihi subhaanallaahil azhim
Maha Suci Allah dengan segala pujian-Nya dan Maha Suci Allah Yang Maha Agung

Arbain Nawawi